Beschermd wonen bij Tante Mien.

Dit boekje wil duidelijk maken wat de wortels zijn van de Stichting M.C. van Beek. Mejuffrouw M.C. van Beek of ‘tante Mien’ begon in 1951 een christelijk pension aan de P.C. Hooftlaan in Zeist. Dit pension zou ze begin jaren zestig van de vorige eeuw omvormen tot een beschermende woonvorm. De bewoners leefden in een […]

Lees meer +

Leven en werk Mina Cornelia van Beek

Mien heeft zich haar leven ingezet voor het opvangen en verzorgen van mensen die geestelijk niet zelfstandig kunnen functioneren. Zij was de grondlegster van de Stichting M.C. van Beek die bij haar overlijden erfgenaam werd van haar bezittingen. Het bestuur achtte het van belang om het verleden zodanig te archiveren dat ook in de toekomst […]

Lees meer +