Projecten

Een kleine selectie van gedane donaties aan projecten.

Voor mensen met een psychische en/of sociale beperking en met name autisme, wordt het steeds moeilijker om een passende woonplek te vinden. Voor ‘24-uurs voorziening’ is een hoge AWBZ indicatie voor verblijf noodzakelijk. Er is een groep die geen hoge indicatie heeft, maar wel graag – met hulp- zelfstandig wil wonen. Voor deze groep biedt Stichting MIOP samen met Ambulante Begeleiding ‘Het Spectrum’ twee wooninitiatieven; in Amersfoort en Almere. Dat zijn kleinschalige woongroepen van twee tot maximaal vijf bewoners middenin een woonwijk. Het mooie van deze wooninitiatieven is dat ze door de bewoners zelf en door buurtbewoners niet geassocieerd worden met een instelling voor mensen met een beperking. Zo kunnen mensen vanaf 18 jaar met autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of psychische stoornis toch als gewone burger wonen en deelnemen aan de maatschappij.
De Stichting M.C. van Beek heeft in de inrichtings- en verbouwingkosten bijgedragen.

Stichting Nieuw seizoen heeft als doel om mensen een tijdelijk onderkomen te bieden om hun leven weer op orde te krijgen op maatschappelijk en geestelijk niveau. De nadruk ligt op structuur en zelfstandigheid en terugkeer naar de maatschappij. De opvang vindt plaats vanuit een christelijke identiteit. De opvang is gericht  op gezinnen en mensen die hun leven moeilijk op orde kunnen krijgen. Te denken van aan mensen met angsten, onzekerheden, afwijzing of andere vormen van psychische problematiek.
Stichting Nieuw Seizoen heeft voor de realisering van deze plannen een woning aangekocht.
De Stichting M.C. van Beek heeft in de inrichtings- en verbouwingkosten bijgedragen.

Stichting Singelzicht biedt jongeren een nieuw uitzicht. Singelzicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17 tot 23 jaar in Utrecht die geen thuis meer hebben of niet thuis kunnen wonen,. Ze krijgen een eigen kamer, er wordt gezorgd voor eten en Singelzicht helpt verder bij het regelen van bijvoorbeeld dagbesteding, persoonlijke problemen en financiën. Stichting Singelzicht deed een aanvraag om voor deze jongeren activiteiten mogelijk te maken op het gebied van sport, maatschappelijke en culturele vorming en ontwikkelen van hobby’s. Deze activiteiten kunnen niet worden betaald uit reguliere inkomsten.
De Stichting M.C. van Beek heeft een financiële bijdrage geleverd aan dit project.

Stichting Veltman in Weiteveen is een woonvorm voor mensen met psychiatrische, maatschappelijke en sociale problemen. Met passende zorg en begeleiding wordt hulp geboden om zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren en om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Omdat bewegen heel belangrijk is voor de doelgroep is het bewegingsaanbod uitgebreid met de aanschaf van een DiFiets. In het Coevorden Huis-aan-huisblad van 4 november 2016 staat geschreven; ‘Met de DiFiets kunnen (rolstoelafhankelijke) bewoners virtueel een route afleggen op een hometrainer met een groot beeldscherm. Een uitdagende en herkenbare route motiveert bewoners om te bewegen en is echt een uitkomst’.
De Stichting M.C. van Beek heeft bijgedragen aan de aanschaf van deze DiFiets.

Aanmelden Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en zich uiteraard te allen tijde weer uitschrijven.

Aanvraagformulier

Uw Stichting ondersteunt projecten die gericht zijn op op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Maar hoe komt u aan voldoende subsidie ter dekking van bijv. inrichtingskosten? Stichting M.C. van Beek kan u misschien ondersteunen. U kunt hier het aanvraagformulier invullen.