Welkom

De Stichting M.C. van Beek beheert een fonds dat tot doel heeft projecten te steunen die gericht zijn op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. Vooral initiatieven die vanuit een christelijke levensovertuiging zijn opgezet en net als mejuffrouw van Beek niet de gebaande wegen gaan, kunnen rekenen op steun vanuit het bestuur.

Op deze site kunt u hierover meer informatie vinden, een aanvraag doen en/of contact opnemen met de stichting.

Neem contact op

Mejuffrouw M.C. van Beek

Mina Cornelia van Beek, de grondlegster van de Stichting M.C. van Beek, zette een beschermend woonproject op in Zeist. Ze leidde dat project volgens een unieke werkwijze, die zij en haar ouders vanuit hun christelijke overtuiging al toepasten in hun sociaal werk in Woubrugge.

Lees meer
Mejuffrouw M.C. van Beek

Aanmelden Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws over de projecten die wij steunen. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en uiteraard kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven.

Aanvraagformulier

Uw Stichting ondersteunt projecten die gericht zijn op op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Maar hoe komt u aan voldoende financiƫle middelen ter dekking van bijv. inrichtingskosten? Stichting M.C. van Beek kan u misschien ondersteunen. U kunt hier het aanvraagformulier invullen.

Sociale Veiligheid

Stichting M.C. van Beek richt zich op instellingen voor kleinschalig wonen. We willen stimuleren dat in die instellingen de sociale veiligheid geborgd is. Daarom vragen we aanvragende instellingen inzicht te geven in hun sociale veiligheidsbeleid en komen instellingen daarin tegemoet. In samenwerking met Movisie en Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken heeft Stichting M.C. van Beek daarom een checklist ontwikkeld om (startende) kleine woonvormen te ondersteunen bij hun veiligheidsbeleid. De checklist is gebaseerd op praktijkervaring en wettelijke vereisten. Het bevat aandachtspunten voor de veiligheid in de interactie tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners.

>> Meer over sociale veiligheid

Hoe declareer ik de kosten rond mijn project?

Als uw project helemaal is afgerond en u alle bonnen heeft, kunt u uw declaratie bij ons indienen. Verwacht u dat u de gestelde declaratiedatum niet haalt? Informeer ons dan tijdig door ons een e-mail te sturen. Het declaratieformulier vindt u via onderstaande link.

Declaratieformulier