Mien heeft zich haar leven ingezet voor het opvangen en verzorgen van mensen die geestelijk niet zelfstandig kunnen functioneren. Zij was de grondlegster van de Stichting M.C. van Beek die bij haar overlijden erfgenaam werd van haar bezittingen. Het bestuur achtte het van belang om het verleden zodanig te archiveren dat ook in de toekomst leven en werk van de grondlegster bekend zullen blijven. Een biografie was daarvoor de aangewezen weg. Mien heeft zelf over haar jeugd ende jaren tussen 1951 tot 1962 geschreven. Daarnaast is een zeer groot archief van brieven en foto’s bewaard gebleven.

Arie C. van Beek | Walburg Grafische Diensten Zutphen, 2005