Stichting

De stichting MC van Beek

 

De stichting MC van Beek is geworteld in het levenswerk van mejuffrouw M.C. van Beek. Mejuffrouw M.C. van Beek of ‘tante Mien’ begon in 1951 een christelijk pension aan de P.C.  Hooftlaan in Zeist. Dit pension zou ze begin jaren zestig van de vorige eeuw omvormen tot een beschermende woonvorm.
Tot aan haar dood bracht ze gastvrijheid en vrijgevigheid in de praktijk. De Bijbel was in haar handelen altijd de belangrijkste leidraad. De bewoners leefden in een gewone woonwijk en haar opvang was gericht op rehabilitatie. Tante Mien keek wat mensen aankonden en sprak ze daar op aan. Met deze aanpak was ze haar tijd ver vooruit.
Toen tante Mien overleed kon het werk niet worden voortgezet. Het was te zeer verweven met het leven van deze unieke vrouw. Uit haar werk is de Stichting M.C. van Beek voortgekomen, een fonds dat (christelijke) projecten steunt die gericht zijn op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. Het bestuur van de stichting vergadert een aantal maal per jaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van een aantal criteria, zie Aanvragen