Formulier

Indienen van een project bij de Stichting M.C. van Beek

 

  Ik verklaar dat voor het project bij andere fondsen een aanvraag is ingediend

  Eén van de instrumenten om de veiligheid te vergroten in de instelling is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor de medewerkers.

  Beschikt u over een VOG van de medewerkers?

  Vrijwilligers kunnen gratis een VOG aanvragen zie: GratisVOGvoorvrijwilligers

  Voor meer informatie over veiligheidsbeleid zie handreiking en veiligheid jeugdzorg


Wij verzoeken u ons tevens de volgende gegevens te verstrekken per email naar

 • Projectbeschrijving bestaand uit:
  • Doelstelling
  • Stappenplan om doelstelling te verwezenlijken
 • Begroting project
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten
 • Jaarverslag (financieel en inhoudelijk).
 • Een overzicht van de documenten betreffende het (Sociaal) Veiligheidsbeleid. S.v.p. de titels van de documenten met jaartallen toesturen (niet de documenten zelf, deze kunnen evt. op een later moment opgevraagd worden).