Aanvraag donaties

Aanvragen donaties

 

Een financiële bijdrage van het fonds, voor projecten in de geest van het werk van tante Mien, kan worden aangevraagd door het invullen van de daartoe bestemde formulieren. Onder het kopje 'Procedure' staat de werkwijze beschreven en zijn de formulieren te downloaden. Het bestuur vergadert een aantal maal per jaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de opgestelde criteria. Deze data staan jaarlijks op deze website vermeld.

Uw aanvraag dient een maand voor de vergaderdatum bij het bestuur te zijn ingediend.