Welkom

Homepagina

 

De Stichting M.C. van Beek beheert een fonds dat tot doel heeft projecten te steunen die gericht zijn op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. Vooral initiatieven die vanuit een christelijke levensovertuiging zijn opgezet en net als mejuffrouw van Beek niet de gebaande wegen gaan, kunnen rekenen op steun vanuit het bestuur.

Op deze site kunt u hierover meer informatie vinden, aanvragen doen en/of contact opnemen met de stichting.